סרגל החיפוש מאפשר למצוא את כל המידע הקשור לשיטת אלבאום ומטפליה

בחר איזורselect
בחר קהלselect
בחר סיבת פנייהselect

תנאי שימוש


 

 

אתר עמותת מטפלי אלבאום תנאי שימוש באתר ובחומר הכלול בו.

 

כללי

ברוכים הבאים לאתר עמותת מטפלי אלבאום - להלן דומיין. http://www.elbaumgroup.com

להלן: "האתר".

 

האתר:

אתר העמותה מיועד בעיקרו לפרסום מידע על העמותה ופעילותה וטיפול בשיטת אלבאום, לספק מידע ושירותים לחברי העמותה ולמתמחים, לספק מידע כללי לציבור הרחב בעניינים הרלוונטיים לפעילות העמותה ולשמש במה למידע כללי ולדעות בתחומי הטיפול ובתחומים משיקים.

האתר מהווה פורטל ייחודי, המציע לגולשי האינטרנט מידע ושירותים בנושא טיפול בשיטת אלבאום (להלן "השירותים"). השירותים המוצעים באתר כפופים לאמור בתנאי השימוש (להלן "תנאי השימוש").

תנאי השימוש באתר מיועדים לנשים וגברים כאחד, ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

השימוש בחלק מהאתר מותנה בקבלת שם משתמש וסיסמה והזנת פרטים שונים בהתאם למפורט בתנאי השימוש להלן.

תנאי השימוש מצויים באתר ופתוחים לעיון מבקרי האתר והנם חובה לעיון והסכמה ע"י גולשים המעוניינים להצטרף ולהיות משירותי האתר המלאים.

העמותה רשאית לשנות את תנאי השימוש מעת לעת.

למען הסר ספק, עצם הכניסה לאתר ולדפי המידע הכלולים בו מהווה הסכמת המבקר לכל האמור בתנאי השימוש אף אם המבקר כלל לא קרא ו/או לא עיין בתנאי השימוש. תנאי השימוש המקיפים מצויים באתר למען מבקריו והם מתייחסים לכל האתר על כל המדורים והמידע המצוי בו. למען הסר ספק, תנאי השימוש אינם חלים על אתרים אחרים אף אם באתר היו קישוריות (links ) לאתרים אלה.

 

 

אחריות:

העמותה אינה אחראית למידע/תוכן/ נתונים ו/או דיוקם הכלולים בתוכן. האתר לא יהיה אחראי לכל פגיעה שעלולה להיגרם כתוצאה משימוש בתוכן הנמצא באתר. העמותה אינה אחראית למידע המצוי באתר זה (מודגש כי חלק מהתוכן מגיע מגורמים שלישים ובאחריותם( ובאיזה מהאתרים המקושרים מהאתר באמצעות קישוריות. משמשת כשופר, תוך שימוש בשיקול דעת מרבי, לגבי התוכן המסופק לה מגורמים שלישיים אך בפרוש מסירה אחריות מתוכן או אמיתות התוכן המפורסם.

התכנים אינם מהווים תחליף להתייעצות עם מומחה/עצה/חוות דעת מקצועית.

אין להסתמך על מידע מקצועי המתפרסם באתר. המידע המקצועי המתפרסם באתר מובא לצורך ידע כללי בלבד הוא אינו תחליף לייעוץ מקצועי, המתחשב בצרכים ובנסיבות אישיים. אין להסתמך עליו ויש לאמת את נכונותו ושלמותו באמצעים חיצוניים.

כמו כן, האתר לא יהיה אחראי על התכנים המועלים לרשת על ידי המשתמשים באמצעות הפלטפורמות השונות. (המלצות גולשים, פורמים ואחרים) לאתר אין יכולת לשלוט ולפקח בצורה מלאה על כל התכנים המופיעים במדורים מסוג זה והוא אינו עומד מאחורי הדברים. התכנים המועלים ו/או התגובות המתפרסמות במדורים השונים יהיו חשופים בכל רשת האינטרנט ולכן האתר אינו יכול להעריך אילו תגובות יתקבלו מפרסומן. לפיכך האחריות הנובעת מהעלאה ו/או שימוש בתכנים מסוג זה ו/או מכל סוג אחר מוטלת על המשתמש עצמו והאתר לא יישא בכל אחריות.
האתר שומר לעצמו את הזכות-אך לא מתחייב- למחוק תכנים על פי שיקולו הבלעדי.

האתר לא ישא בכל אחריות בנוגע למידע המסחרי הקיים באתר לרבות באנרים, מודעות מסחריות, מוצרים המוצעים למכירה ו/או אחרים. האתר לא מבצע כל בדיקה באשר לאמיתותם ו/או דיוקם/ואו מהימנותם של הפרסומים. האחריות הבלעדית חלה על הגוף המפרסם. האתר לא יהווה צד לעסקה שעשויה ו/או תתבצע בין הגולש לבין המפרסם, ולא תישא בכל אחריות לתוצאות העשויות להיגרם בשל עסקאות מסוג זה ו/או אחרות.

 

 

תוכן האתר:

האתר מתמחה בטיפול בשיטת אלבאום ומכיל מידע רב המובא לנוחיות המבקרים במספר ערוצי מידע כגון: כתבות תוכן, פורומים, אינדקס מטפלים, פרסומים, קישורים, שירותים שונים ועוד. התוכן המקובץ באתר ובערוצים מובא ומסופק לאתר ע"י נותני השירותים בפועל, עובדי האתר, כתבים חיצוניים ומכתבים שמתקבלים במערכת האתר.

מטרת התכנים לתת למבקרים באתר מידע מדויק ועכשווי בנושאים הנ"ל. עם זאת אין באפשרות העמותה לבחון ולאמת את כל המידע/תכנים המצויים ו/או המתקבלים באתר ע"י גורמים חיצוניים.

העמותה אינה אחראית בשום מקרה ואופן לשימוש שנעשה במידע המצוי באתר, להמלצות או לנותני השירותים המפורסמים באתר. העמותה אינה אחראית בשום מקרה ואופן לאינדקס המצוי באתר, איכות בעלי המקצוע המפורסמים, והקישורים היוצאים החוצה מהפורטל.

העמותה תעשה ככל שניתן סינון על מנת שהקישורים יפנו לאתרים בתחום העניין של האתר. עם זאת, העמותה אינה אחראית לשינויים שייעשו באתרים המקושרים או לאתרים שהמידע בהם אינו הולם או פוגע במי מהמבקרים.

אם תופנה תשומת לב העמותה לכך שמידע או תוכן המצוי באתר או באתר המקושר לאתר אינו הולם או פוגע ברגשות מי מהמבקרים, תבדוק העמותה את התלונה ובמידת הצורך תעשה העמותה את כל שביכולתה לפי שיקול דעתה הבלעדי, לתקן ו/או למנוע את הפגיעה.

יודגש, סדר האתרים המופיעים כקישורים באתר אינו מעיד על טיבם, על חשיבותם או על קשר בינם לבין העמותה. כמו כן, העמותה אינה אחראית לכך שאתרים אלה פעילים, לתוכנם או למהותם, אולם העמותה תעשה כל שביכולתה שההפניה לאתרים ותיאורם יהיו מדויקים ככל האפשר.

העמותה לא תהיה אחראית לשום נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למבקר כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים המקושרים, שאליהם הגיע מבקר באתר באמצעות ערוצי המידע ו/או השירותים באתר ובפרט באמצעות מנוע החיפוש ואינדקס הקישורים.

 

 

זכויות יוצרים:

כל התכנים המופיעים באתר כפופים לזכויות קניין רוחני , לרבות פטנטים ו/או סימני מסחר ו/או סוד מסחרי ו/או זכויות יוצרים של העמותה ו/או ספקיה .

התכנים, לרבות טקסט , גרפיקה וכל חומר אחר הנמצא באתר ו/או בפרסומות או בדואר אלקטרוני, או במידע מסחרי שהוצע לך ע"י העמותה או ספקיה (להלן: "המידע"), מוגן ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות יוצרים וקניין רוחני אחרים. אתה רשאי להשתמש במידע אך ורק עפ"י הרשאה מפורשת של מציע השירות או המפרסם. אתה מתחייב שלא להעתיק, לשכפל, להפיץ , או ליצור מוצר כלשהו תוך שימוש במידע אלא באישור מפורש של מציע השירות או המפרסם , פרט לשימוש המותר עפ"י החוק. אתה מסכים שלא להעתיק או לשכפל בצורה אחרת כל תוכנה של השירות מכל סיבה שהיא, ולא להרשות לצד שלישי שימוש כאמור .

האתר נועד אך ורק לשימוש אישי ולא-מסחרי. אסור להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רשיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, המוצרים או השירותים שמקורם באתר.

 

 

הגנת הפרטיות:

ייתכן שהמבקרים יידרשו למלא את פרטיהם האישים, כגון שמם או כתובת הדואר האלקטרוני שלהם במטרה ליהנות מחלק מהשירותים באתר בו ידרשו לתת פרטים נוספים. העמותה מתחייבת לעשות שימוש במידע זה רק על פי המותר בחוק.

העמותה מתחייבת שלא למסור את הפרטים האישיים של המבקרים לצדדים שלישיים בניגוד לדין. עם זאת, במידה וחשיפת הפרטים תידרש ע"י גוף ממשלתי הפועל על פי דין או על פי צו בית משפט או במסגרת הליכים משפטיים המתנהלים כנגד העמותה , תחשוף העמותה את הפרטים האישיים שנמסרו ע"י המבקר הרלוונטי תוך שמירה על פרטיותו של המבקר ככל שניתן בנסיבות.

העמותה תהיה רשאית מדי פעם לשלוח למבקרים שמסרו את כתובתם האלקטרונית מידע פרסומי, וזאת מבלי לחשוף את פרטי המבקרים לגוף המפרסם.

 

 

פרסומות:

העמותה לא תישא בשום אחריות לתוכן מודעות הפרסומת המתפרסמות באתר. פרסום באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן למכירה במידה שתיעשה עסקה בין מבקר לבין גוף מפרסם או גוף שמוזכר או מופנים אליו באתר, עסקה זו תהיה בין הצדדים לעסקה בלבד וללא שום אחריות או מעורבות של העמותה .

 

 

שינויים באתר והפסקת השירות:

העמותה רשאית לשנות ו/או לעדכן, להוסיף או לגרוע מהאתר או מהמידע הנמצא בו. העמותה רשאית להסיר ו/או להגביל את השימוש ו/או את השירותים באתר או בחלק ממנו לתקופה מוגבלת או לצמיתות לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

העמותה רשאית לסגור את האתר לצמיתות ללא שום הודעה מוקדמת.

 

 

קהילת העמותה:

באתר מופעלת תוכנית "קהילת העמותה" שתהיה זמינה למבקרים שבחרו להירשם. לאחר מסירת הפרטים יקבל כל מבקר שם משתמש וסיסמה. ההצטרפות איננה מותנת בהתחייבות כלשהי או בתשלום.

ההטבות שיינתנו לחברי קהילת העמותה הן באחריות ובשיקול דעתה הבלעדי של העמותה והן ישתנו מעת לעת בהתאם להחלטת העמותה

 

 

תהליך פרסום כתבה:

 1. על מנת להציע כתבה לפרסום באתר עליך לשלוח את הכתבה אל עורכי האתר לכתובת editor@elbaumgroup.com (להלן ולעיל: "הצעת הכתבה").
 2. הכתבה שתשלח/י תועבר אל עורכי האתר, אשר רשאים לאשר פרסום הכתבה או להתנות את הפרסום בתנאים (כמו קיצור, עריכה או ביצוע תיקונים שונים בכתבה, בין אם על ידי המחבר/ת ובין אם על ידי העורכים). העורכים רשאים שלא לאשר הכתבה לפרסום לרבות מכל אחד מהטעמים הבאים: (1) הכתבה כוללת דבר מה מוטעה או מטעה בבירור; (2) הכתבה אינה עומדת בתנאי כללים אלה. יובהר כי אין באמור משום התחייבות מצד עורכי האתר לבצע בדיקות או לנקוט מאמצים לבחינת תוכנה של כל כתבה ו/או להטיל אחריות על עורכי התוכן ו/או העמותה לכתבות המתפרסמות בו.
 3. עורכי האתר יפרסמו הכתבה באזור מתאים באתר שייבחר על פי שיקול דעתם הבלעדי.
 4. אם החליטו עורכי האתר שלא לפרסם את הכתבה, תוכל/י לפנות בהשגה על החלטת עורכי התוכן
 5. העמותה רשאית בכל עת להסיר את הכתבה לתקופה או לצמיתות, לשנות את מיקום פרסומה, או לחזור ולפרסם את הכתבה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

 

זכויות קניין רוחני

 1. בעצם הצעת הכתבה את/ה מצהיר/ה וערב/ה לכך שכל זכויות הקניין הרוחני בכתבה (לרבות זכויות היוצרים) נמצאות בבעלותך או בשליטתך, וכן שאין הגבלה כלשהי על הזכויות הדרושות לך כדי לפרסם את הכתבה או כדי להעביר את זכויות היוצרים בה לעמותה כמפורט להלן.
 2. בעצם הצעת הכתבה את/ה מעניק/ה לעמותה, לגופים הזקוקים לכך מטעמה או מטעם כל צד שלישי, הרשאה בלתי מוגבלת בזמן ובלתי ניתנת לשלילה להשתמש בכתבה בכל דרך שהיא ולנהוג בה מנהג בעלים ובכלל זאת להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בציבור, לבצע בציבור, לשכפל, לערוך, לתרגם ולשנות את עיצוב התוכן; לפרסם את שמך בקשר לתוכן; והזכות להעניק רישיון משנה לשימוש בזכויות אלה לכל צד שלישי. כמו כן הינך מוותר כלפי העמותה ו/או מי מטעמה כאמור, על כל זכות העומדת לך מכוח הזכות המוסרית. מבלי לגרוע מכלליות האמור העמותה תהיה רשאית לעשות בכתב כל שימוש מכל מין וסוג שהוא, ולרבות כל פעולת עריכה, הצבה, שינוי וכיוצ"ב.
 3. לא ישולמו כל פיצוי או תמלוגים עבור השימוש שייעשה בכתבה שלך כאמור בהסכם זה.

 

 

שיפוי

את/ה תשפה/י את העמותה בגין כל נזק או דרישה שתחוב בו העמותה כלפי צד שלישי כלשהו כתוצאה ממעשה או מחדל שלך ומפרסום הכתבה באתר או בדרך אחרת, ותטפל/י על חשבונך ואחריותך בכל דרישה שתגיע לעמותה בקשר לכך, לרבות כתוצאה מכך שהכתבה מפירה זכויות קניין רוחני של צד שלישי. אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד אחר לו זכאית העמותה על פי כל דין.

 

 

תנאים לשימוש בפורומים

על כניסה ושימוש בפורומים יחולו גם תנאים אלה (בנוסף לתנאי השימוש הכלליים ולתנאי השימוש באתר).

תנאי השימוש באתר כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

שימושך בפורומים (בפניה להרשמה, בהרשמה, בכניסה לפורומים, בפרסום הודעות או בכל שימוש אחר שהוא) מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש באתר בכלל ולתנאים אלו בפרט.

בחלק מהפורומים חל גם תקנון מפורט המתווסף על תנאים אלו. במקרה של סתירה מפורשת בין האמור בתקנון לבין תנאים אלה או תנאי השימוש באתר יגבר האמור בתקנון.

העמותה שומרת לעצמה הזכות למנות מנהלים לפורומים או לחלקם.

הפורומים הם במה לקריאה ולפרסום של מידע בקרב משתתפי הפורום בעניינים להם נועדו. אלא אם הותר מפורשות אין להשתמש בפורומים לצורך פרסום שירותים או מוצרים של המשתתפים או של צדדים שלישיים. במיוחד יש להימנע מפרסום סמוי.

הגישה לפורומים מוגבלת ומותרת למשתמשים מורשים בלבד. סוגי המשתמשים המורשים עבור כל פורום ופורום מפורסמים בסמוך לעמוד הגישה לפורום.

 

 

שינויים והפסקות

העמותה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, להגביל, או לשנות את הפורומים בכל עת ולפי שיקול דעתה המלא והבלעדי.

 

 

אין חובה לפרסם

מסירת תכנים לפרסום אינה מקנה זכות כי אלו אכן יפורסמו בפורום. פרסום תכנים בפורום אינו מקנה זכות כי אלו ימשיכו להתפרסם. העמותה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להחליט אילו תכנים יפורסמו ואת משך הפרסום.

העמותה אינה מתחייבת לאפשר למשתמשים להגיב לפרסומי משתמשים אחרים או לכמות תגובות מסוימת שתתאפשר לכל פרסום ופרסום.

למנהלי הפורומים הסמכות הבלעדית להחליט האם להפסיק דיון בעניין מסוים או האם להתיר המשך הדיון בו.

 

 

המידע שבפורומים

המידע המתפרסם בפורומים מתפרסם בידי המשתמשים בהם, על דעתם ועל אחריותם בלבד! המידע המתפרסם עלול להיות בלתי מדויק, פוגע, משמיץ, בוטה וגס וכיוצ"ב. שימושך בפורומים עלול לחשוף אותך לתגובות משתמשים אחרים. כמו כן אין לדעת אלו תגובות תקבל לתכנים שתפרסם בפורום. אלו עלולות להיות פוגעות, מזיקות, בלתי נכונות, משמיצות וכיוצ"ב.

הפורומים מיועדים לשמש במה לפרסומים. הם אינם פרסומי העמותה ואין לה אחריות להם. העמותה אינה אחרית, מאמצת, תומכת או מביעה עמדה כלשהיא בקשר עם פרסומי המשתמשים.

יש להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים המתפרסמים בידי משתמשים, כפי שככלל יש לעשות עם פרסומי גולשים באינטרנט.

העמותה אינה עורכת צנזורה, פיקוח או בקרה על התכנים המתפרסמים בפורומים. עם זאת העמותה שומרת לעצמה על הזכות לערוך בדיקות מדגמיות מעת לעת על מנת לוודא קיום תנאי השימוש באתר בכלל ותנאי השימוש בפורמים בפרט.

העמותה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא חובה ליתן הודעה מקדימה או הודעה אחרת כלשהי, להסיר פרסומים או חלק מהם, באם אלו אינם עומדים בתנאי השימוש באתר לרבות בתנאים אלו. אתה מסכים ומאשר כי העמותה וכל מי מטעמה לא יהיו אחרים להסרה או לאי הסרה של פרסומים או חלקם, לרבות לכל נזק ישיר או עקיף, אי נוחות עוגמת נפש, הוצאה או כל תוצאה אחרת מהסרת או אי הסרת פרסום.

 1. יש להשתמש בשפה נאותה ומנומסת.
 2. יש להימנע מהשמצות וגידופים.
 3. הבעת דעה מותרת, לרבות ביקורת, אך יש להקפיד על שפה נאותה ושיח ענייני.
 4. אין לפרסם דעות במסווה של עובדות. ורצוי לציין ולהבהיר כי הבעת דעה היא אכן כזו.
 5. אין לפרסם מידע שיש בו פגיעה בפרטיות, לשון הרע, הסתה לאלימות, פגיעה בזכות יוצרים או בזכות אחרת של צד שלישי, גזענות, פגיעה ברגשות הציבור, אפליה, שידול, סיוע או עידוד למעשה לא חוקי, הטרדה או עוולה.
 6. אין לפרסם מידע מטעה או שקרי.
 7. אין להסיר או לשנות פרסומי או פרטי משתמשים אחרים.
 8. יש להקפיד ולהעלות מידע רלוונטי לנושא הפורום בלבד.
 9. יש להקפיד ולהעלות תכנים נקיים מוירוסים, רוגלות ויתר גורמים מפגעים.
 10. אין לפרסם תוכן הפוגע בכללי התנהגות מקובלים ברשת האינטרנט.
 11. יש להודיע לעורך אתר העמותה על פרסומים פוגעים.

 

 

מדיניות הסרת תכנים

בכל מקרה בו צד שלישי יפנה לעמותה בכתב בטענה כי תוכן שפורסם בפורום כלשהו פוגע בזכות לגיטימית שלו תנהג העמותה כדלקמן: אם לפי שיקול דעתה הבלעדי של העמותה הפרסום הוא פוגע על פניו, תסיר העמותה את הפרסום. אם לפי שיקול דעתה הבלעדי של העמותה הפרסום אינו עומד בתנאי השימוש באתר היא תסיר את הפרסום או את החלק הפוגע הנכלל בו (באם הדבר מעשי לפי שיקול דעתה הבלעדי).

הסרת פרסום תעשה בתוך זמן סביר וככל הניתן בתוך שלושה ימי עבודה מקבלת פניה (בכפוף להתקיימות התנאים לעיל להסרה).

 

 

הבהרות חשובות

 • הרשמה לקבלת ניוזלטרים או מתן הסכמה לקבלת דוא"לים פרסומיים ("דבר פרסומת") – ניתן להירשם לקבלת ניוזלטרים או לתת הסכמה מפורשת לקבלת דוא"לים פרסומיים באמצעות האתר. ביטול או שינוי ההסכמה יכול שיעשה גם באמצעות האתר כמפורט להלן במדיניות זו.

 

נא קרא היטב מדיניות זו

גלישה - גלישה באתר (למעט באיזורים סגורים כגון: פורומים וכו') לכשעצמה אינה כרוכה במסירת פרטים אישים כלשהם לעמותה. היא אינה מערבת או מצריכה שימוש ב'עוגיות'. למעט פרטים טכניים שגורים אשר גלישה באתרי אינטרנט יוצרת ככלל, העמותה אינה אוספת או אוגרת באופן שוטף מידע נוסף.

הגם שהעמותה נוקטת מאמצים סבירים על מנת שהמידע יהיה נכון ועדכני, אין כל בטחון כי אכן כל המידע המתפרסם באתר יהיה עדכני ונקי מטעויות. מידע יכול לכלול טעויות דפוס אך גם יכול לכלול טעויות מהותיות.

 

 

התכנים באתר, כמו גם האתר עצמו, מוצעים כפי שהם על ליקוייהם ומגבלותיהם.

דין ומקום שיפוט:

על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ובית המשפט המוסמך הוא בית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד.