סרגל החיפוש מאפשר למצוא את כל המידע הקשור לשיטת אלבאום ומטפליה

בחר איזורselect
בחר קהלselect
בחר סיבת פנייהselect

על העמותה


 

על העמותה לקידום ופיתוח שיטת אלבאום

העמותה לקידום ולפיתוח שיטת אלבאום ע"ר (מס' 580519049 ברשת העמותות) נוסדה בשנת 2009 . זוהי עמותה ללא מטרת רווח וללא השתייכות או זיקה פוליטית. העמותה קושרת את עצמה לטיפול מקצועי ולתמיכה באוכלוסייה של בעלי קשיי תפקוד ולמידה ובני משפחותיהם.

נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא, בין חבריו, אסורה.

 אסיפה כללית מס 1 - 27/11/2009 

העמותה לקידום ופיתוח שיטת אלבאום – מטרות ומימושן

העמותה לקידום ולפיתוח שיטת אלבאום הגדירה מטרות ויעדים לעבודת העמותה. במטרותיה מתייחסת העמותה הן לקהל המטפלים בשיטת אלבאום שהם חברי העמותה, והן לציבור הרחב שהשיטה האלבאומית מעניינת אותו.

מובילי העמותה פועלים למימוש המטרות שהוגדרו, ומעדכנים את מטרות העמותה בהתאם לצורכי קהילת המטפלים והציבור הרחב.

 

 

מטרות העמותה למען מטפלים בשיטת אלבאום

  • איגוד מטפלי שיטת אלבאום תחת קורת גג אחת, ויצירת ארגון גג למטפלים בשיטת אלבאום. העמותה משמשת כגוף-על הדואג להגנה מקצועית לחבריה. כמו כן, מטפלים בשיטת אלבאום רשאים להצטרף לעמותה שתייעץ להם במסלול המקצועי ותעניק להם הטבות ייחודיות לחברי העמותה.

 

  • העמקת הידע והיכולת המקצועית של המטפלים. שיפור כישורי המטפלים בשיטת אלבאום וטיפוחם. העמותה עורכת השתלמויות למטפלים, ימי עיון ומפגשים מקצועיים בתחום קשיי התפקוד והלמידה.

 

  • ייצוג המטפלים בשיטת אלבאום בפני הגופים הממלכתיים. הובלת מהלכים להסדרת פעולתם של העוסקים בשיטת אלבאום בגופים כגון: קופות חולים, בתי ספר, משרד החינוך ומוסדות ממלכתיים שונים. נציגי העמותה נפגשים עם חברי כנסת, שרים ודמויות מפתח במוסדות שונים, במטרה לקדם את שיטת הטיפול האלבאומי. גם בדרך זו מקדמת העמותה לקידום ופיתוח שיטת אלבאום את האינטרסים של המטפלים האלבאומים לפי צרכים המועלים על ידי חברי העמותה ולפי יעדים מחודשים שמציבים מובילי העמותה.

 

 סטיקר - אני מטפל אלבאום

מטרות העמותה למען הציבור הרחב

  • מתן מענה מקצועי מיטבי ככל האפשר לאוכלוסיית האנשים בעלי קשיי תפקוד ולמידה ולבני משפחותיהם. נציגי העמותה משתדלים לסייע למעוניינים במידע אובייקטיבי ומקצועי בנושא קשיי תפקוד ולמידה ובנושאים הקשורים לתחומי הטיפול של שיטת אלבאום.

 

  • קיום השתלמויות וסדנאות לקהל הרחב, לקהל המטופלים של שיטת אלבאום, לאנשי מקצוע בתחום ולהורים לילדים בעלי קשיי תפקוד ולמידה. מטרתנו היא להתאים לכל אדם את הטיפול הטוב ביותר עבורו או עבור בני ביתו.

 

  • שיתוף פעולה עם מגוון רחב של מוסדות וארגונים כאמצעי להעלאת איכות הטיפול והמודעות לאוכלוסיה זו ובני משפחותיהם. כיום מבוטחי קופת חולים לאומית זכאים לטיפול בשיטת אלבאום במסגרת סל השירותים של הקופה.

 

  • ניהול פורטל אינטרנט הכולל מידע לציבור על שיטת אלבאום, על פעילות העמותה, מידע על קורסים והשתלמויות, מידע מקצועי, רשימת המטפלים המוסמכים שהם חברי העמותה והמלצות.

 

  • פרסום קבוע של חומרים מקצועיים בתחומי העיסוק של העמותה, באמצעות רשת האינטרנט.

 

  • קיום מחקרים מדעיים והפצת המידע לצורך קידום השיטה והכרה בה.

 

 

סמכויות העמותה

העמותה תהיה מוסמכת לעשות ולבצע כל פעולה ו/או מעשה הדרושים ו/או עשויים להועיל לקיום וקידום מטרותיה, לרבות:

א. לגייס כספים לקידום מטרות העמותה.

ב. לקבל דמי חבר, תרומות מכל סוג שהוא, כספים, הקצבות, עיזבונות, מתנות, נכסי דניידי ונכסי דלא ניידי, פיקדונות והלוואות.

ג. להופיע בפני מוסדות ציבוריים, ממשלתיים, עירוניים, משפטיים, אחרים בכל עניין מכל סוג שהוא.

ד. לפנות, לבקש, לקבל, להשיג ו/או לרכוש כל רישיון, אישור, הרשאה, הסכמה, הנדרשים לצורך קיומה ופעולתה של העמותה ולצורך קידום מטרותיה, ולקבל כל זכות ו/או הטבה לה הינה זכאית.

ה. להתקשר בחוזים והתחייבויות, ולחתום חוזים, הסכמים, שטרות, שיקים, ערבויות ובטחונות וכל מסמך אחר הדרוש לצורך פעולתה של העמותה, הגשמת מטרותיה, קידומה והתפתחותה.

ו. למסור הרשאות ויפויי כוח.

ז. לפעול לצורך מטרות העמותה, כולן או מקצתן, וכל עניין מענייניה, לבד או בשיתוף עם אחרים.

ח. לקבל, להעסיק, למנות, בשכר או בכל צורה אחרת בעלי מקצוע כגון: עורכי דין, רואי חשבון, מנהלי חשבונות, פקידים, מנהלים, מזכירים - כל הנ"ל בקשר לצרכי העמותה וניהולה, ולפטר אנשים אלה.

ט. בכלל, ומבלי לגרוע מכל האמור לעיל, לעשות כל פעולה או מעשה בארץ ו/או בחו"ל, העשויים להועיל למטרות העמותה, כולן או מקצתן ו/או להגשמתן.


מאמרים מקצועיים


מבנה עמותת אלבאום

מבנה עמותת אלבאום

העמותה לקידום ופיתוח שיטת אלבאום מבוססת על מבנה ארגוני מסודר, המאפשר לכל חבר עמותה לתרום לעמותה ולהיתרם ממנה בקלות. קרא עוד....
קוד אתי

קוד אתי

העמותה לקידום ולפיתוח שיטת אלבאום ניסחה כללי אתיקה למטפלים חברי העמותה, שנועדו להגן הן על המטפלים והן על המטופלים בשיטת אלבאום. קרא עוד....
חברות בעמותת אלבאום

חברות בעמותת אלבאום

כל המידע על הצטרפות לעמותת מטפלי אלבאום קרא עוד....
ועד מנהל

ועד מנהל

רשימת חברי הועד המנהל והמתנדבים קרא עוד....
הרשמה לעמותה

הרשמה לעמותה

מה אני צריך לעשות כדי להצטרף לעמותה קרא עוד....
תשלומים באתר

תשלומים באתר

אפשרות לתשלום מאובטח PAY-PAL לפעילויות העמותה קרא עוד....