סרגל החיפוש מאפשר למצוא את כל המידע הקשור לשיטת אלבאום ומטפליה

בחר איזורselect
בחר קהלselect
בחר סיבת פנייהselect

קוד אתי

 

כללי האתיקה של חברי העמותה

 

"תפיסה של אידיאל מעשי של התנהגות במסגרת מקצועית שהיא מסגרת מוגדרת של פעילות אנושית מיוחדת" אסא כשר

הדף נכתב בלשון זכר, אך הוא מתייחס לשני המינים גם יחד.

 

המטפלים חברי העמותה לקידום ופיתוח שיטת אלבאום מאמינים בערך הפרט ובייחודו, ושואפים לסייע לו לממש את הפוטנציאל הטמון בו. משום כך חלה עלינו חובת אחריות אישית ומוסרית ברמה גבוהה ביותר, תוך שמירה על כבוד הפרט.

 

העמותה לקידום ופיתוח שיטת אלבאום קבעה לעצמה נורמות התנהגות מקצועיות המשקפות את דרכה ואת אמונתה בטיפול מתואם ומשולב של ארבע האינטליגנציות: גופנית, רגשית, חשיבתית ואנרגטית (חושית). טכניקות הטיפול בשיטת אלבאום כוללות:

 1. פיתוח מודעות לתנועה
 2. מגע
 3. מדיטציות
 4. נשימה
 5. כוח רצון
 6. קואורדינציה מורכבת
 7. עבודת איזון וויסות רגישויות יתר.

הטיפול האלבאומי נשען על יסודות אתיים של מקצועות הטיפול בבני אדם ובבעלי חיים והוא שואף לממש את הערכים העליונים של מתן שרות מקצועי ברמה הגבוהה ביותר האפשרית.

 

 

האמנה האתית של העמותה

 

מחויבות מקצועית של מטפלי שיטת אלבאום

 1. התחייבות לקו המקצועי הגבוה ביותר של שירות, על מנת לספק את הטיפול הנדרש בצורה הטובה ביותר. זאת תוך הכרה בעוצמות שיטת אלבאום ומגבלותיה.
 2. חבר העמותה לקידום ופיתוח שיטת אלבאום יטפל אך ורק בתחומי הכשרתו, לפי הפירוט הבא:
 1. מטפלים בעיסוי רקמות עמוק – עיסוי שמטרתו שחרור שרירים תפוסים ללא עבודה על תכנים רגשיים.
 2. מדריך בתנועה – רשאי להנחות יחיד או קבוצה בתרגילי תנועה בסיסיים שנלמדו בשנה א', ללא שילוב טכניקות מתקדמות משנה ב', ללא עבודה על תכנים רגשיים.
 3. מטפל מוסמך בשיטת אלבאום – ראשי לטפל בהתאם להגדרת השיטה והקוד האתי.
 1. באחריות חבר העמותה לבצע הערכה מדויקת של צורכי המטופל, (אינטק), לפתח תכנית טיפולית בשיתוף והסכמת המטופל ו/או הוריו ולעדכנה לפי הצורך.
 2. חבר עמותה יהיה מחויב להשתמש בשפה מקצועית ומוכבדת, בין בתקשורת מדוברת ובין בכתב.
 3. חבר עמותה יהיה מודע לנסיבות מקצועיות ו/או נפשיות בהן אין לתת טיפול.
 4. חבר עמותה יכיר ויכבד את הרפואה הקונבנציונאלית.
 5. אבחון בשיטת אלבאום לא ייחשב או יתיימר להיות אבחון רפואי המחליף כל אבחון רפואי אחר.
 6. שמירה על רמת התמקצעות הנדרשת בעבודת הטיפול מחייבת אורח חיים של למידה בלתי פוסקת ועל מסלול רצוף של התפתחות מקצועית בלימודי השיטה ובלימודים משלימים.
 7. מחובת המטפל לקבל יעוץ וליווי מקצועי רציף ממומחים במקצועות הטיפול השונים לרבות מומחים של שיטת אלבאום.
 8. בסיום כל מפגש יש למלא דו"ח מעקב ותיעוד של התנהלות המפגש, של התקדמות הטיפול והמטופל, ושל הקשר עם הוריו ועם גורמים נוספים במידה וקיים.
 9. באחריות חבר העמותה לדאוג לביטוחים הרלוונטיים: אחריות מקצועית, ביטוח צד ג'.
 10. מחובת חבר העמותה להפנות במקרה הצורך את המטופל ו/או הוריו לאנשי מקצוע נוספים.
 11. חבר עמותה מתחייב לא לטפל תחת השפעת אלכוהול, סמים או כל חומר האסור על פי חוק.

 

 

כיבוד זכויות המטופל בשיטת אלבאום

 1. המטפל יקפיד במתן כבוד לזכויות המטופל כאדם וכלקוח הנמצא תחת חסותו המקצועית. הכבוד יכלול, בין היתר, בשמירת סודיות ופרטיות בכל הקשור לטיפול, כולל המידע שהתקבל לפני תחילת הטיפול ובמהלכו.
 2. הידע הנצבר יופנה אך ורק לטובת המטופל, אלא אם כן נחתם על ידי המטופל ו/או הוריו מסמך המעיד על ויתור סודיות.
 3. יש להגן על מטופלים קטינים ולקבל בכתב הסכמה לטיפול על ידי שני ההורים (נשואים או גרושים) ו/או אפוטרופוס מתאים.
 4. יש לחלוק מידע עם צד שלישי, המתייחס למטופל, כאשר הדבר נדרש על ידי החוק.
 5. אין לנצל את מערכת היחסים לשם עשיית רווח.
 6. יש להימנע ממערכות יחסים בעלות כפל משמעות העלולות לפגוע ביכולת השיפוט המקצועית.
 7. יש לכבד את זכות המטופל לסרב/להסכים לקבל טיפול.
 8. יש להתחייב לנהוג ביושר, בכבוד ובהגינות ללא הבדל והפרדה על רקע כלשהו.
 9. יש לקבל הסכמה ברורה על רצון המטופל לקבל טיפול.

 

 

גבולות טיפוליים

 1. חברי העמותה, מטפלי אלבאום, מחויבים לשמור על גבולות ברורים של הטיפול ולהימנע מכל חריגה שעלולה להתפרש אצל המטופל או המטפל כבעלת סממנים מיניים.
 2. אין לגעת באיברי מין ואזור מוצנעים של המטופל בשום טכניקת טיפול.
 3. חברי העמותה, מטפלי אלבאום, לא יקבלו על עצמם טיפול בבעיות שאין להם את הידע המקצועי המתאים להתמודדות.
 4. בראש מעייניו של המטפל /חבר עמותה תעמוד רק טובת המטופל.
 5. המטפל יהיה תמיד לבוש צנוע ומכובד, כמו כן המטפל יגדיר למטופל את הלבוש הדרוש למפגשים.
 6. במהלך טיפול בעיסוי בו יש חשיפה של הגוף, מומלץ שהמטופל יהיה מכוסה לחלוטין על יד מגבת ו/או סדין למעט חלק הגוף אותו מעסים על מנת לשמור על צניעותו וחום גופו.
 7. אמות מידה מוסריות יהיו כל העת לנגד עיניו של מטפל חבר בעמותה במערכת היחסים עם המטופל ו/או הוריו (אי ניצול כוח, אי יצירת תלות).
 8. חבר עמותה לא ייתן כל הוראה או המלצה למטופל ו/או הוריו על נטילת תרופות הפסקתן!

 

 

סביבת העבודה בטיפול

 1. הטיפול ייערך בסביבת עבודה ובתנאים המתאימים לטיפול בשיטת אלבאום.
 2. מטפל חבר העמותה מתחייב לעשות כל שאפשר למנוע גרימת נזק גופני ו/או נפשי במהלך המפגשים.
 3. המטפל יוודא שהמטופל ו/או הוריו יידעו ויבינו את החוזה הטיפולי, כולל: אורך הטיפול, משך הטיפול, הטכניקות הנלמדות בו, העבודה בבית במידה ותידרש, עלותו וכמו כן נוכחות ההורים בחדר הטיפולים במידה ותידרש.
 4. מטפל אלבאום רשאי לשחרר את עצמו מטיפול בכל אחד מהתנאים הבאים:
 1. כאשר הוא מרגיש מסיבות אישיות/מקצועיות שאינו מסוגל להתמודד עם הבעיות שמעורר הקשר.
 2. כאשר המטופל ו/או הוריו אינם עומדים בהתחייבות שקיבלו על עצמם.
 1. במקרה של הפסקת טיפול לבקשת המטופל, ידאג המטפל לסייע למציאת מטפל אלבאומי אחר המתאים לצרכי המטופל.
 2. אבחון כירולוגי על פי שיטת אלבאום או שיטת הולצמן מעמיק ונותן מימד נוסף לטיפול.

 

 

כללי אתיקה מול עמיתים

 1. חבר עמותה יכבד את עמיתיו וימנע מפגיעה כלשהי בעמיתיו.
 2. חבר עמותה ימנע מהשמצה על עמיתיו בכל פורום שהוא.
 3. חבר עמותה יסייע לעמיתיו בתחום המקצועי לפי דרישה.
 4. חבר עמותה ימלא אמות מידה מוסריות ביחסים המקצועיים עם עמיתיו.
 5. חבר עמותה לא יגנוב מטופלים מעמיתיו.
 6. חבר עמותה יידרש להשתלמויות שנתיות ויצטרך לעמוד בהם.

השתלמויות שנתיות יקבעו על ידי ועדת השתלמויות, ועל חבר עמותה שהינו מטפל בשיטה, תחול חובת השתתפות בהשתלמות אחת בשנה. כל שאר ההשתלמויות יהיו זכות. מעקב על כך יהיה במזכירות העמותה ו/או בועדת השתלמויות.

 

 

שכר טרחה

קיימת חובת עשיית ההסדר הכספי עבור הטיפול או הייעוץ בין הלקוח למטפל עוד לפני תחילת מתן השירות. במידה ויהיה שינוי בתנאי ההסדר שנקבע עם הלקוח לאחר תחילת הטיפול, יש להציג בפני הלקוח את השינוי הדרוש ולקבל את הסכמתו מראש לפני עריכת השינוי.

בקביעת תשלום עבור טיפול ישמרו חברי עמותה מטפלי שיטת אלבאום על סטנדרטים מקצועיים הולמים , תוך התחשבות כמקובל באותה עת עם חברי עמותה נוספים.

 

 

פרסומת

חברי עמותה לא יזמו פעולות שיש בהן פרסומת לעצמם שמטרתן רכישת לקוחות בדרך שאינה הולמת את כבוד המקצוע ושיש בה תחרות בלתי הוגנת בחבריו למקצוע.

הפעולות הבאות יחשבו כמותרות:

 1. הודעה למזכירות העמותה על פתיחה/שינוי מען של מקום עבודתו.
 2. שילוט צנוע בפתח ביתו ו/או משרדו.
 3. רישום בספרי מען: טלפון,"דפי זהב", אינטרנט וכל מדיה מקובלת על פי חוק.
 4. רישום כמקובל באתר עמותת לקידום ופיתוח שיטת אלבאום.

 

 

הפרת כללי אתיקה של מטפל

מטפל חבר עמותה שלא יקיים את כללי האתיקה של העמותה לקידום ופיתוח שיטת אלבאום, יובא לדיון בפני ועדת האתיקה.

הוועדה רשאית במקרים קיצוניים לשלול את חברותו של החבר בעמותה.